logo2

Corwen Station

Promoting the town of Corwen -

 its rich history and its Railway

t_corwen_v

Glyn Owen was a local author with a keen interest in history and who took an active role within the community.  Many of the photographs used in this publication were part of his personal collection and others were kindly donated by friends, family and people from the local area on the understanding that they might be published. The accompanying text and witty observations were entirely his own. Permission to reproduce this publication has been given by his immediate family.

 

Yr oedd Glyn Owen yn awdur lleol gyda diddordeb mawr mewn hanes, yn enwedig hanes lleol. Cymerodd ddiddordeb bywiol  yn y gymuned ac o fewn ei filltir sgwâr.  Mae nifer helaeth o’r lluniau yn ran o gasgliad personol Glyn a’r gweddill yn rhôdd gan ffrindiau, teulu a phobl yr ardal. Rhoddwyd y lluniau ar ddealltwriaeth y byddent rhyw dro yn cael eu cyhoeddi.

Glyn sy’n gyfrifol am yr esboniadau a’r sylwadau digrif.

 

Rhoddwyd ganiatad gan y teulu i ail gyhoeddi y gyfrol.

 

 

cofio corwen0001

Original Billheads